Improvizace vyžaduje praxi

Andrea Moličová
02. 07.

Narazil jsem na studii, která pro mě moc hezky popisuje různé úrovně improvizace ve firmách. Svým neumělým způsobem jsem článek přeložil. Moc děkuju, že Pier Vittorio Mannucci, Davide C. Orazi a Kristine de Valck si dali tu práci a sbírali data, aby z toho vznikl tento článek v originálu. Pokud je pro vás angličtina těžká jako pro mě, zkuste, jestli se mi to aspoň trochu srozumitelně povedlo přeložit. Bůh žehnej Google Translatoru. 

Shrnutí

Tváří v tvář rychlé transformaci a rostoucí nejistotě se schopnost improvizovat stala důležitější než kdy dříve. Ale co je zapotřebí k rozvoji improvizačních dovedností? Autoři se podívali na několik her LARP (Live-Action Role Playing games, ve kterých hráči fungují jako postavy a reagují v reálném čase na různé skriptované i neskriptované události), aby získali přehled o mechanice improvizace. Na základě více než dvouletého pozorování a rozhovorů identifikovali tři odlišné typy improvizace, které hráči obecně postupně rozvíjeli: imitativní, reaktivní a generativní improvizace. Zjistili, že konkurenceschopnější hráči rychleji rozvíjeli reaktivní improvizaci, ale často se snažili postoupit do generativní podoby. Naopak zjistili, že více spolupracujících hráčů se zpočátku vyvíjelo pomaleji, ale jejich vyšší úroveň sociální podpory a vzájemné důvěry s ostatními hráči jim nakonec umožnila dosáhnout skutečné generativní improvizace. Autoři dále navrhují tři cesty pro organizace, které chtějí posílit improvizační dovednosti svých manažerů a zaměstnanců: budování povědomí, vyváženost konkurence a spolupráce a podpora silných sociálních struktur.

------------------

Jak řešíte krizi? Co děláte, když náhlá změna naruší rutiny? Abyste mohli v dobách nejistoty prosperovat, potřebujete manažery a zaměstnance, kteří dokáží přemýšlet a jednat rychle - bez příručky s pokyny. To znamená, že potřebujete zkušené improvizátory.

Improvizace se může jevit jako neslučitelná s dobře definovanými procesy, kterými se řídí většina vyspělých obchodních postupů. Náborové týmy často nekontrolují improvizační dovednosti a většina tréninkových programů pro zaměstnance se zaměřuje spíše na rozvoj vůdčích nebo technických dovedností než na pomoc zaměstnancům, aby se stali lepšími improvizátory. Avšak improvizace je ve skutečnosti klíčem k agilitě organizace. Manažeři a zaměstnanci, kteří jsou schopní improvizátoři, povedou své společnosti prostřednictvím krizí a změn paradigmatu, od technologických průlomů a měnících se obchodních předpisů až po ekologické katastrofy a nesčetné výzvy spojené s pandemií Covid-19.

Rozvoj improvizačních dovedností samozřejmě není jednoduchá záležitost. Podle slov Joshua Funk, uměleckého ředitele prestižního improvizačního divadla a školicího střediska The Second City, „trvá roky práce, než se v improvizaci můžete uplatnit.“ Ale i když je to tvrdá práce, zdokonalit se v improvizaci není zdaleka nemožné. Náš nedávno publikovaný výzkum se snažil lépe porozumět tomu, jak může kdokoli zlepšit svou schopnost improvizovat pomocí hloubkové analýzy různých typů improvizačních dovedností, které existují, jak jsou rozvíjeny a jaké faktory mohou bránit nebo urychlit vývojový proces.

Pokus o zodpovězení těchto otázek pozorováním tradičních organizačních nastavení by byl obtížný, protože improvizace je přirozeně neplánovaná, často brání protokolu a není zvenčí viditelná v mnoha profesionálních podmínkách. Podobně by pokus o znovuvytvoření skutečné improvizace v laboratorním experimentu byl náročný, protože umělé nastavení by se pravděpodobně velmi lišilo od většiny pracovních prostředí. Proto jsme se rozhodli studovat kontext, ve kterém je improvizace běžná, vysoce pozorovatelná a docela analogická s pracovištěm: hry Live Action Role-Playing (LARP).

LARPy jsou performativní hry, kde účastníci hrají konkrétní postavy při interakci s ostatními ve fyzickém prostoru, podobně jako hosté parku Westworld v populární televizní show. V LARPech musí hráči neustále improvizovat, aby se vypořádali s neustálými změnami a překvapeními generovanými jak zápletkou, tak spontánními akcemi ostatních hráčů. Tyto hry se podobají korporátnímu světu víc, než si myslíte. LARP, který jsme zkoumali, Upír: Rekviem, se navíc zaměřil na rozhodnutí hráčů tváří v tvář neočekávaným strategickým výzvám, bojům o moc, vyjednávání o zdrojích a politickým spojenectvím - v kostce, rozhodovací procesy, které se ve skutečnosti velmi podobají typům rychlého řešení problémů, do kterého se musí manažeři a zaměstnanci zapojit každý den.

Tři typy improvizace

Na základě těchto údajů jsme nejprve identifikovali tři typy improvizačních dovedností: imitativní, reaktivní a generativní improvizace. Imitativní improvizace, kterou předvádějí nejméně zkušení hráči, spočívá v pozorování toho, co zkušenější lidé dělají, a v přizpůsobení jejich odpovědí s minimální variací. Například v jednom scénáři jsme pozorovali nového hráče, jehož postava vstoupila do klanu poprvé. Nevěděl, co dělat, podíval se na zkušenější hráče a upravil si kostým a líčení na místě tak, aby více odpovídalo jejich stylům. I když se jedná o nejjednodušší typ improvizace, je to efektivní výchozí bod, který umožňuje zapojení nováčků s omezenými zkušenostmi.

Dalším typem improvizace, který jsme pozorovali, byla reaktivní improvizace: pomocí vstupů z prostředí i od ostatních hráčů vyvinete svou vlastní originální reakci na neočekávanou situaci, aniž byste se spoléhali na akce ostatních. Například když hráči čelili nepřátelskému útoku a museli bránit pevnost, spontánně reagovali na hrozbu přesunem svých vojsk a neustálým přeorganizováním obrany, což prokázalo novou reakci jak na akce jejich spoluhráčů, tak na akce jejich nepřátel. Zjistili jsme, že tento typ improvizace byl obecně vyvinut poté, co hráči již zvládli napodobovací improvizaci, protože vyžadovalo, aby hráči stavěli na svých dosavadních zkušenostech a extrapolovali nové, originální postupy.

Nakonec nejpokročilejší formou improvizace, kterou jsme pozorovali, byla generativní improvizace. Generativní improvizace je o zkoumání do budoucnosti a proaktivním zkoušení nových věcí ve snaze předvídat a dokonce katalyzovat (spíše než reagovat na) to, co by se mohlo stát. Protože je to v zásadě spekulativní, generativní improvizace je ze své podstaty nejrizikovější - ale je také často nejúčinnější pro rozvoj skutečně jedinečných a inovativních nápadů. Příkladem tohoto typu improvizace byl okamžik, kdy se dva hráči rozhodli na místě zahájit nebezpečnou misi zaměřenou na získání mocného artefaktu, aby se v budoucnu vyhnuli potenciálním problémům, aniž by toto rozhodnutí vyvolala nějaká konkrétní vnější událost.

Důležité je, že tito dva hráči byli ve skupině respektováni a bylo jim důvěřováno. A tak je ostatní hráči podporovali a začlenili novou myšlenku do svého společného spiknutí (spíše než ignorovali nebo blokovali myšlenku). To naznačuje, že generativní improvizace vyžaduje vyšší stupeň vzájemné důvěry mezi hráči, a to jak k tomu, aby poskytl improvizátorovi sebevědomí potřebné k uskutečnění myšlenky, která nemusí fungovat. A také ke zvýšení šance, že ostatní budou k této myšlence vnímaví. Dosažení této úrovně důvěry může být náročné, ale jakmile dosáhnete určité prahové hodnoty, může to vytvořit prostor, kde lidé se silnými sociálními vazbami ve skupině najdou pro své nápady snadnější přijetí, a tak si ještě více budou věřit v navrhování nových nápadů v budoucnu.

Rozvoj improvizačních dovedností vyžaduje spolupráci i konkurenci

Jakmile jsme identifikovali tyto tři typy improvizace, mohli jsme začít zkoumat, jak se tyto různé dovednosti v průběhu času rozvíjely. Na základě našich dvou let pozorovacích údajů a údajů z rozhovorů jsme zmapovali podrobné trajektorie toho, jak každý účastník zdokonalil své improvizační schopnosti. Zjistili jsme, že rozhodujícím faktorem při určování toho, jak byly (nebo nebyly) tyto dovednosti rozvíjeny, byla míra, do jaké byl jedinec orientován na konkurenceschopnost versus na spolupráci.

Náš výzkum konkrétně naznačil, že konkurenceschopní jedinci obecně rozvíjejí reaktivní improvizaci rychleji, protože jednají s co největším počtem vstupů (do té míry, že ostatním hráčům často nic nenechají - v podstatě „kradou“ narážky, které byly navrženy tak, aby posílily oblouky příběhů jiných postav.). I když je tento přístup krátkodobě výhodný, má tendenci odcizovat ostatní hráče a brzdit dlouhodobější rozvoj generativních improvizačních dovedností. Na druhou stranu spolupracujícím jednotlivcům trvá reaktivní improvizace déle, protože často dávají přednost tomu, aby ostatní hráči mohli reagovat na nové podněty v  prostředí, místo aby okamžitě využili každou příležitost sami. Tento větší důraz na spolupráci může omezit počáteční růst, ale nakonec pomáhá těmto hráčům získat sociální propojenost a prostředí vzájemné důvěry nezbytné pro rozvoj schopnosti generativně improvizovat.

To naznačuje (možná nepřekvapivě), že existuje místo jak pro konkurenceschopnost, tak pro spolupráci - a že využití správného přístupu ve správný čas je zásadní pro pěstování improvizačních dovedností. Jednotlivci, kteří získávají nejrychleji zkušenosti z imitativní improvizace a učí se reaktivní improvizaci potřebují více konkurenceschopné prostředí. Pro získání dovedností generativní improvizace je potřeba, aby se naučili více spolupracovat. A co je nejdůležitější, bez ohledu na to, kde ve svém rozvoji těchto dovedností jste, náš výzkum ukazuje, že vždy existuje cesta ke zlepšení.

Jak lze toto vše aplikovat na pracoviště? Naše zjištění se promítají do tří klíčových možností pro manažery a zaměstnance, kteří chtějí posílit improvizační dovednosti:

1. Budujte povědomí o tom, jak se vyvíjejí různé typy improvizačních dovedností

Jako první krok je zásadní jednoduše poučit sebe a svůj tým o různých typech improvizačních dovedností a o tom, jak může důraz na soutěž nebo spolupráci ovlivnit jejich rozvoj. Větší povědomí o těchto dovednostech může informovat složení týmu, což zajistí, že nováčci budou spárováni se zkušenějšími improvizátory, od nichž se mohou začít učit napodobovací improvizační dovednosti. Může také informovat o přidělování týmů, což organizacím umožňuje identifikovat týmy nebo jednotlivce se silnými improvizačními schopnostmi a přiřadit je k projektům, které jsou nejvíce nestrukturované a nejisté.

2. Vyvažujte spolupráci a konkurenci

Náš výzkum ilustruje ještě další způsob, jakým je pro zdravou organizaci nezbytná spolupráce i konkurence. Manažeři musí toto napětí pečlivě zvládat a tlačit na své zaměstnance, aby rozvíjeli dovednosti spolupráce, aniž by omezovali konkurenční instinkty ambiciózních nováčků. Nakonec je nezbytný důraz na spolupráci, aby se podpořila generativní improvizace, ale bez silného konkurenčního úsilí se zaměstnanci mohou snažit rozvíjet dovednosti reaktivní improvizace, které budou potřebovat jako základ pro další růst.

3. Rozvíjejte sociální struktury - zejména při práci na dálku

A konečně nelze zdůraznit význam silných sociálních struktur. Aby manažeři mohli u svých zaměstnanců podporovat opravdové a generativní improvizační dovednosti, musí vytvořit psychologicky bezpečné prostředí bohatých sociálních interakcí, které vzbuzuje důvěru a spolupráci a umožňuje zaměstnancům získávat inspiraci z jemných podnětů toho druhého a společně pracovat na nových nápadech bez nadměrného strachu odmítnutí. A samozřejmě, tento druh prostředí může být náročné udržovat v nejlepších časech, ale je to ještě těžší virtuálně. Z tohoto důvodu, zejména tváří v tvář omezené osobní interakci, by manažeři měli věnovat zvláštní pozornost podpoře formálních i neformálních mechanismů budování silných sociálních vazeb mezi členy týmu.

Nyní, více než kdy jindy potřebuje každá organizace manažery a zaměstnance, kteří mohou myslet a experimentovat mimo předepsanou cestu. Vedoucí si již nemohou dovolit nechat rozvoj improvizačních dovedností na náhodě, nebo ještě hůře, předpokládat, že schopnost improvizovat je spíše vrozenou kvalitou, než dovedností naučitelnou. Místo toho musí proaktivně podporovat prostředí, které povzbuzuje všechny členy týmu k rozvoji těchto kritických dovedností, podporuje zdravou rovnováhu v oblasti spolupráce a konkurence a nabízí silné sociální struktury nezbytné pro improvizaci - ať už v kanceláři nebo na LARPu.

------------------

A já jen dodávám, že smekám před pro mě úplně novým rozdělením na improvizaci a říkám si, že tohle vlastně děláme na kurzech ve firmách. Tvoříme prostor pro to, aby lidi mohli zkoušet, jaký to je improvizovat a spolupracovat a být tady a teď, sami sebou, autentičtí a při tom tvořit a pracovat. Miluju ty okamžiky, kdy můžu být u toho.  

Autor: Tomáš Jireček aka Sir

chevron-down